Disclaimer

3d printer pen disclaimer

Alle e-mail berichten (inclusief bijlagen) van 3d printer pen zijn met grote zorgvuldigheid samengesteld door De 3D printer pen specialist. Voor mogelijke onjuistheid en/of onvolledigheid van de hierin verstrekte informatie kan 3d printer pen (De 3D printer pen specialist) geen aansprakelijkheid aanvaarden, evenmin kunnen aan de inhoud van dit bericht (inclusief bijlagen) rechten worden ontleend. De inhoud van dit bericht (inclusief bijlagen) kan vertrouwelijke informatie bevatten en is uitsluitend bestemd voor de geadresseerde van dit bericht. Indien u niet de beoogde ontvanger van dit bericht bent, verzoekt De 3D printer pen specialist u dit bericht te verwijderen, eventuele bijlagen niet te openen en wijst 3d printer pen (De 3D printer pen specialist) u op de onrechtmatigheid van het gebruiken, kopiëren of verspreiden van de inhoud van dit bericht (inclusief bijlagen).